Privatkunder
Funderar du på att skaffa solpaneler?
Kolla hur många paneler det lönar sig för dig att skaffa!                           
solenergi knapp ram se
front privat elektricitet
elektricitet ikon

Elektricitet

Vår el är förutom förmånlig också 100 % förnybar! Du kan välja mellan att köpa el producerad helt på vattenkraft, helt på vindkraft eller helt på lokala skogsbränslen.
front privat fjarrvarme
fjarrvarme ikon

Fjärrvärme

Om du vill ha ett bekvämt, ekonomiskt och säkert värmesystem är fjärrvärme något för dig! Vår fjärrvärme produceras med lokala skogsbränslen.
front privat solpaneler
innovativt ikon

Solpaneler

Vi hjälper dig producera din egen el med hjälp av solen! Från oss kan du köpa all utrustning som behövs för att producera sol-el. Vi erbjuder också nyckelfärdiga paket!
front privat elbilar
innovativt ikon

Elbilar

Antalet elbilar i Finland fördubblas årligen. Från oss får du alla tjänster och utrustning som behövs för att ladda din elbil!

front privat byggstrom
elektricitet ikon

Byggström

Ska du bygga nytt hem eller sommarstuga? Kom ihåg att beställa byggström till din tomt i god tid.

front privat kabelvisning
elektricitet ikon

Kabelvisning

Ska du gräva på ett område där det kan finnas kablar eller rör. Beställ i så fall kabelvisning av oss.

front privat elektricitet
elektricitet ikon

Elektricitet

Vår el är förutom förmånlig också 100 % förnybar! Du kan välja mellan att köpa el producerad helt på vattenkraft, helt på vindkraft eller helt på lokala skogsbränslen.
front privat fjarrvarme
fjarrvarme ikon

Fjärrvärme

Om du vill ha ett bekvämt, ekonomiskt och säkert värmesystem är fjärrvärme något för dig! Vår fjärrvärme produceras med lokala skogsbränslen.
front privat solpaneler
innovativt ikon

Solpaneler

Vi hjälper dig producera din egen el med hjälp av solen! Från oss kan du köpa all utrustning som behövs för att producera sol-el. Vi erbjuder också nyckelfärdiga paket!
front privat elbilar
innovativt ikon

Elbilar

Antalet elbilar i Finland fördubblas årligen. Från oss får du alla tjänster och utrustning som behövs för att ladda din elbil!

front privat byggstrom
elektricitet ikon

Byggström

Ska du bygga nytt hem eller sommarstuga? Kom ihåg att beställa byggström till din tomt i god tid.

front privat kabelvisning
elektricitet ikon

Kabelvisning

Ska du gräva på ett område där det kan finnas kablar eller rör. Beställ i så fall kabelvisning av oss.

 • Avbrott i fjärrvärmedistributionen 4.5.2017

  Fjärrvärmedistributionen är avstängd på grund av reparationsarbeten i det på kartan märkta området torsdagen den 4.5.2017 mellan klockan 8:00 – ca. 16:00.

  Läs mera...

 • Tillfälliga spänningsvariationer i elnätet

  På grund av ett avvikande kopplingsläge i vårt mellanspänningsnät, kan kvaliteten på el variera i elnätet.
  Detta kan resultera i fenomen som blinkande/flimrande lampor vilket beror på snabba "gropar" i spänningen, dessa gropar orsakas av att belastningen i nätet varierar snabbt.

  Läs mera...

 • Ny kraftlinje ger Ekenäs ännu säkrare eldistribution

  Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

  Läs mera...

 • Vi har förnyat vår Online-tjänst Wera

  Via den nya Online-tjänsten kan du följa upp din egen energiförbrukning, dina avtal och dina fakturor. Du kan också göra nya elavtal med oss eller anmäla om du flyttar till en annan bostad.

  Läs mera...

 • Kort elavbrott 3.12.2016 kl. 12:56

  Ett kort (ca 1 sek.) elavbrott inträffade 3.12.2016 kl. 12:56 och berörde hela Ekenäs Energis distributionsområde.

  Läs mera...

 • Elavbrott 29.11.2016 kl. 11:27

  Ett cirka 30 minuter långt elavbrott inträffade 29.11.2016 kl. 11:27 och drabbade ca 1400 st. kunder på Ekenäs Energis distributionsområde väster om Pojoviken.

  Läs mera...

 • Avbrott i fjärrvärmedistributionen 10.11.2016

  Avbrott i fjärrvärmedistributionen idag (10.11.2016) i Ekenäs pga brådskande reparation. Det berörda området finns kring Flemingsgatan, mellan Björknäsgatan och Hedvig Sohlberg gata. Avbrottet börjar kl 13:00 och beräknas ta ca tre timmar.

  Läs mera...

 • Ny förordning skyddar elkunder från vilseledande telefonförsäljning

  En ny förordning som skyddar elkunder från vilseledande försäljning av elavtal per telefon har trätt i kraft måndagen den 3.10.2016. En kund som upplever att hen inte har slutit ett elavtal med en ny leverantör kan nu kräva att avtalet återgår till den tidigare elförsäljaren.

  Läs mera...

  "Jag har enbart positiva erfarenheter av fjärrvärmen sedan installationen 2010. Själva apparaturen kräver så litet utrymme och är i princip helt underhållsfri och mycket driftsäker. Dessutom står sig fjärrvärmen bra i konkurrensen, prismässigt sett."- Leif Stenwall, fastighetsägare, Ekenäs
  "Behöver man råd eller vill ändra på nåt får man alltid snabbt tag i nån som kan hjälpa till per telefon, eller så kan man bara enkelt gå till deras kundtjänst och få saken åtgärdad. Ekenäs Energi känns helt enkelt som ett pålitligt och serviceinriktat företag." - Martin Holmström, fastighetsägare, Ekenäs
  privat
  privat
  privat
  privat
  privat