Om oss

Ledning

Styrelsen för Ekenäs Energi Ab

Björn Siggberg, ordförande
Ulla Lindström-Dahl
Mikael Nylund
Marianne Isaksson-Heimberg
Jorma Saaristo

Suppleanter:
Jan Lindholm
Roy Hellén

Verkställande Direktör

Frank Hoverfelt

privat
privat
privat
privat
privat