Privatkunder

Nyckelfärdiga lösningar

Söker du en pålitlig leverantör av solpaneler, som kan ge dig professionell betjäningen och den bästa och mest pålitliga teknologin? Solpaket innehåller allt du behöver för att bli solproducent.

Av oss kan du köpa all utrustning som behövs för att producera sol-el. Vi erbjuder också nyckelfärdiga paket om du vill göra det extra lätt för dig att ta i bruk egen solenergi!

Det nyckelfärdiga solpaketet innehåller:

  • Solpaneler
  • Inverter
  • Fastsättning
  • Kabel / El-tillbehör
  • Frånskiljare
  • Hemkonsulteringsbesök
  • Myndighetskontakter
  • Installation och inkoppling
  • Ibruktagning samt rådgivning

Få betalt för produktionen

Med en egen elproduktion minskar du ditt beroende av köpt el. Den elektricitet som solpaketet producerar och som inte förbrukas i fastigheten skjuts automatiskt ut i distributionsnätet. Därför lönar det sig att ingå ett elförsäljningsavtal med Ekenäs Energi, så får du ersättning för överproduktionen.

privat
privat
privat
privat
privat