Elavtal

Ekenäs Energi är din lokala elförsäljare i västra Nyland.

Du kan köpa el från vilket elbolag som helst i landet men elöverföringen kan du endast köpa från ditt elöverföringsbolag. Det är kostnadsfritt att byta elförsäljare.

Om du flyttar till en elförbrukningsplats inom vårt område, så kontakta vår kundtjänst i god tid angående din flyttning så kan ditt elavtal och -leverans påbörjas den tidpunkt som du önskar.
Du kan själv göra ett elavtal genom vår onlinetjänst WERA.

Av oss kan du begära en tidsbunden eloffert på ditt elavtal för två år framåt. Om du har ett offertpris har du ett fast energipris för två år framåt. Ta kontakt med vår kundtjänst på numret (019) 289 2400 eller fyll i offertblanketten som finns på vår hemsida och sänd till oss. I god tid förrän ditt tidsbundna avtal går ut skickar vi till dig ett brev om erbjudande om ett nytt eloffertpris.
Vi sköter också om uppsägningen till din gamla elförsäljare.

Du kan också välja ett tillsvidare avtal med oss. Om du har ett tillsvidare avtal kan energipriset ändra men du behöver inte fundera på när avtalet ska förnyas.

Det är nätbolaget som levererar el inom sitt eget ansvarsområde. Mätningen av elförbrukningen ansvarar nätbolaget för och mätningssättet beror på den elöverföringsprodukt du har valt.

OBS! Enligt elförsäljningsvillkoren har elförsäljaren rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna om ändringen beror på ny lagstiftning eller beslut från myndigheterna. Dessa ändringar ligger inte som grund för uppsägning av tidsbundet avtal.

Begär eloffert

Namn (*) Obligatoriskt fält!
Näradress (*) Obligatoriskt fält!
Postnummer (*) Obligatoriskt fält!
Postadress (*) Obligatoriskt fält!
Telefon
E-post (*) Obligatoriskt fält!
Offerten begärs till följande elförbrukningsplats: (ifall annan än den ovan nämnda platsen)
Näradress
Postnummer
Postadress
Det lokala elnätbolagets namn (*) Obligatoriskt fält!
Platsens årliga elförbrukning (välj den nuvarande tarifftypen och ange årsförbrukningen)
Platsen har (*) Obligatoriskt fält!
Förbrukning sammanlagt (kWh) (*)
Försäljningstid för dag el kl
Förbrukning dag el (kWh) (*)
Förbrukning natt el (kWh) (*)
Försäljningstid för vinterdag el
Förbrukning för vinterdag el (kWh) (*)
Förbrukning övrig tid (kWh) (*)
Jag önskar offert för
Jag önskar att elförsäljaren kontaktar mig
Tilläggsinformation
Antispam (*) Obligatoriskt fält!

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan