Allmän-el

Allmän-el produceras med nordisk vattenkraft och är till 100% producerad med förnybara resurser.

Avtalet för Allmän-el gäller för två år eller tillsvidare. Tillsvidare avtal är ett bekvämt alternativ. Du behöver inte fundera på när avtalet går ut och behöver förnyas. Du kan också köpa Allmän-el som Natt-el eller Års-el.

Natt-el

Om du har Natt-el har du tvåtidsmätning. Du betalar således olika avgifter beroende på tiden på dygnet. Dag-elen är kl. 7-22 och Natt-elen är kl. 22-07. Nattpriset är förmånligare. Natt-el passar bäst för förbrukningsplatser med elvärme där elanvändningen är stor under natten. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Års-el

Om du har uppvärmning med direktel, t.ex. direkt elvärme, takvärme eller värmepump och kan använda alternativa uppvärmningssätt dagtid under vintern passar Års-el dig. Då får du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på dygn och årstid. Vinterdag är 1.11- 31.3 kl. 07- 22, all annan tid är övrig tid. Priset på övrig tid är förmånligare. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Begär eloffert

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan