Avtalstyp

Alla våra avtal kan ingås som tillsvidarevarande- eller tidsbundet avtal.

Tillsvidare avtal är ett bekvämt och flexibelt alternativ, och du behöver inte fundera på när avtalet går ut och behöver förnyas. Uppsägningstiden för ett tillsvidarevarandeavtal är 14 dagar.

Ett tidsbundet avtal är i kraft i 2-år, för vilken tid ditt elavtal är pris säkrat och du är bundet till avtalet och dess villkor. Vi erbjuder förläning före avtalsperiodens slut. Om förläningen inte godkänns, övergår avtalet till ett tillsvidarevarande avtal med 14 dagars uppsägningstid.

Allmän el

Den vanligaste tariffen är allmän el, som fungerar till alla mätare. Med allmän el betalar du samma energiavgift dygnet runt,
oberoende vilken tid du använder elen.

Natt-el

Om du har Natt-el har du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på tiden på dygnet. Dag-elen är kl. 07-22 och Natt-elen är kl. 22 - 07. Nattpriset är det förmånligare. Natt-el passar bäst för förbrukningsplatser med elvärme där elanvändningen under natten är stor. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Års-el

Om du har uppvärmning med direktel, t.ex. direkt elvärme, takvärme eller värmepump och kan använda alternativa uppvärmningssätt dagtid under vintern passar Års-el dig. Då får du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på dygn och årstid. Vinterdag är 1.11- 31.3 kl. 07- 22, all annan tid är övrig tid. Priset på övrig tid är det förmånligare. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

 

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan