Våra elavtal

FLEX

Lämpar sig för dig som har relativt låg förbrukning och prioriterar flexibilitet i ditt elavtal.
Producerade till 100% av förnybar vattenkraft.

Om du prioriterar flexibilitet och enkelhet i sitt, men vill ha ett förmånligt alternativ är detta elavtal ett bra alternativ. Avtalet är i kraft tillsvidare och man behöver inte förnya det med jämna mellanrum, priset är stabilt. Ett tillsvidareikraftvarande avtal kan du säga upp med 14 dagars uppsägningstid. Detta vårt mest sålda avtal och lämpar sig speciellt till kunder som inte vill binda sig för en längre tid.

FIX

Avtalet för dig som vill prissäkra elen för att undvika att påverkas av variationer i marknadspriset. Producerade till 100% av förnybar vattenkraft.

Om du vill veta vad framtiden för med sig, kan du låsa ett fast pris för två år framöver. Ett tidsbundet avtal är ett förmånligt alternativ på långsikt och en prissäkring skyddar dig mot variationer i elpriset som kan uppkomma på marknaden. En större elförbrukning gör att prisändringar kan få en betydande effekt på fakturan och därför väljer många kunder som bor i större lägenheter eller egnahemshus att prissäkra sin el. Avtalet passar naturligtvis även om du har låg förbrukning men ändå vill binda ditt avtal med oss. Stamkunds-elen är på långsikt vår mest förmånliga prissäkrade avtal och vårt näst-mest sålda alternativ.

Vi kontaktar dig alltid automatiskt då det börjar bli aktuellt att förnya avtalet. Om du väljer att inte förnya det tidsbundna avtalet, kommer du automatiskt att övergå till ett tillsvidareavtal efter två-årsperiodens slut. Du kan inte säga upp det tidsbundna avtalet innan avtalsperioden tagit slut, men om du flyttar ut kommer avtalet automatiskt att sägas upp.

Lokal EKO-el

För dig som är extra mån om miljön eller stolt över hembygden är detta ett självklart val. Elen är EKO-certifierad av Finlands naturskyddsförbund och produceras i vårt eget flis-kombikraftverk, i Ekenäs. 100% ekologisk och lokal produktion.

All el som säljs av Ekenäs Energi produceras med förnybara resurser, men för dig som vill ta ett steg längre för att värna om miljön är EKO-elen ett bra alternativ. För oss är EKO-elen mer än bara en produkt; en ren och livskraftig miljö är en central målsättning i all vår verksamhet. Vår EKO-el framställs genom att utnyttja ångan som uppstår i samband med fjärrvärmeproduktionen i vårt miljövänliga fliskraftverk och därmed skapas inga tilläggsutsläpp alls under elproduktionen. Elproduktionen i Ekenäs har tilldelats EKO-energicertifikat av Finlands naturskyddsförbund

Vi kontaktar dig alltid automatiskt då det börjar bli aktuellt att förnya avtalet. Om du väljer att inte förnya det tidsbundna avtalet, kommer du automatiskt att övergå till ett tillsvidareavtal efter tvåårsperiodens slut. Du kan inte säga upp det tidsbundna avtalet innan avtalsperioden tagit slut, men om du flyttar ut kommer avtalet automatiskt att sägas upp.

Spotpris

För dig som vill optimera och anpassa din elförbrukning enligt elmarknadens pris är ett avtal med spotpris ditt alternativ. Spot priset består av: marknadens energipris, tilläggsmarginal på 0,29 c/kWh, grundavgift, samt skatter. All vår spot el är producerade till 100% av förnybar vattenkraft.

För aktiva kunder som följer med elmarknaden och vill optimera sin förbrukning enligt marknadens pris, är spotavtal den bästa lösningen. Elen som konsumeras är återigen nordisk vattenkraft, men i det här fallet justeras priset varje timme i enlighet med det nordiska marknadspriset (Nord Pool Spot, prisområde Finland).

Ditt elpris varierar då varje timme i enlighet med marknadspriset på den nordiska elbörsen, så en förutsättning för Spot-avtalet är att förbrukningsplatsen har timbaserad el-mätning. Du kan be oss eller ditt elnätsbolag ta reda på vilket mät typ din förbrukningsplats har. Ditt el-pris består av energipriset, tilläggsmarginal på 0,29 c/kWh, grundavgift samt skatter. På fakturan kommer du att se månadens medelpris. Varje månad har ca 720 timmar, därför specificeras de inte enskilt.

Eftersom Spot-priset justeras varje timme reagera priset fortare än andra elavtalsformer på eventuella förändringar på elmarknaden. Detta innebär att du kan spara pengar om elkonsumtionen anpassas så att den är högre under perioder då elen är billigare och lägre då priset är högt. I motsatt situation höjs Spot-priserna fortare. Om du är intresserad av att följa med marknadspriset och har möjlighet att anpassa tidpunkten för din elkonsumtion är detta ett ekonomiskt alternativ. Spot-avtalet har 14 dagars uppsägningstid.
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan