Elnät

Vi har totalt 419km ledning i nätet varav 110km är högspänningsledningar på 10 kV. Från 117 st. 10/0,4 kV-nätstationer går 0,4 kV-lågspänningsnätet ut till 6615 st. anslutningspunkter. Antalet anslutningar ökar varje år med ca 20 st.

Distributionsområdet (lågupplöst | högupplöst)

Ekenäs Energis distributionsområde täcker Ekenäs centrala delar samt små delar av f.d. Pojo kommun.

Eldistributionen omfattar:

  • distribution av elenergi till Ekenäs Energis elabonnenter
  • byggnation
  • drift
  • planering
  • underhåll

Ständig utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa ett elnät som är mindre känsligt för störningar. Varje år sanerar vi vårt elnät och ersätter luftlinjer med nedgrävda jordkabla för att öka leveranssäkerheten. Vår strategi för linjebyggnad är att samtliga nya el-linjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan