Elnät

Vi har totalt 419km ledning i nätet varav 110km är högspänningsledningar på 10 kV. Från 117 st. 10/0,4 kV-nätstationer går 0,4 kV-lågspänningsnätet ut till 6615 st. anslutningspunkter. Antalet anslutningar ökar varje år med ca 20 st.

Distributionsområdet (lågupplöst | högupplöst)

Ekenäs Energis distributionsområde täcker Ekenäs centrala delar samt små delar av f.d. Pojo kommun.

Eldistributionen omfattar:

  • distribution av elenergi till Ekenäs Energis elabonnenter
  • byggnation
  • drift
  • planering
  • underhåll

Ständig utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa ett elnät som är mindre känsligt för störningar. Varje år sanerar vi vårt elnät och gräver ner luftlinjer i marken. Vår strategi för linjebyggnad är att samtliga nya el-linjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan