Byggström

För dig som är i behov av en elanslutning för tillfällig elanvändning erbjuder vi arbetsplatscentraler med elmätare. Arbetsplatscentralerna är avsedda för tillfälliga elleveranser till byggplatser eller vid andra tillfälliga arrangemang.

Beställning

Centraler beställer du per telefon, e-post eller genom att besöka vårt kontor.
Vi har tre standardstorlekar på arbetscentraler: 3 x 25A, 3 x 35A och 3 x 63A. Vid behov kan vi också leverera större centraler.

Avgifter

Vid upp- och nedmontering av arbetsplatscentral debiterar vi för arbets- och resekostnaderna. Räkna med 1-2 timmars arbete beroende på var centralen skall monteras.
Förutom kostnaderna för centralens upp- och nedmontering debiteras en hyra för centralen.
Avgifterna framgår här.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan