Information om energimätningen

Fjärrvärmeförbrukningen i fastigheten mäts med hjälp av en fjärrvärmemätare. Mätarutrustningen består av två delar: Energimätaren och kommunikationsenheten.

Energimätaren sitter fast i de fjärrvärmerör som kommer in i din fastighet. Den består av en flödesmätare och två temperaturgivare. Med hjälp av temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten samt fjärrvärmevattnets flödesmängd kan energiförbrukningen beräknas (i enheten MWh). Instruktioner om din energimätare har du fått i samband med installationen av fjärrvärmepaketet och instruktionerna ska helst finnas intill värmeväxlaren eller energimätaren.

Kommunikationsenheten är en separat modul som skickar information om energiförbrukningen från energimätaren till Ekenäs Energis centrala avläsningssystem. Information om våra kommunikationsenheter hittar du i PDF-dokumenten här under.

Kommunikationsenheter

e120gime big
E120GIME
pdfProduktblad
e120lime big
E120LIME
pdfProduktblad
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan