Var finns Ekenäs Energis fjärrvärme?

Vår fjärrvärme finns tillgänglig i Ekenäs, Karis och Pojo. Klicka på länkarna nedan för att få upp en större bild över hur fjärrvärmenätet ser ut.

Ekenäs

Fjärrvärmenätet i Ekenäs omfattar de centrala delarna av Ekenäs, från Dragsvik i öster till Barckens Udde i väster. Fjärrvärmenätet i Ekenäs har byggts ut årligen och har nu en sammanlagd längd av cirka 45 km. De flesta större fastigheterna i Ekenäs centrum är idag kopplade till fjärrvärmenätet. Försäljningsvolymen i Ekenäs är ca 90 GWh per år.

Karis

Fjärrvärmenätet i Karis sträcker sig från Bäljars i sydväst till Lärkkulla i nordost. Fjärrvärmenätet har en total längd om ca 11 km. Försäljningsvolymen är ca 32 GWh per år.

Pojo

Fjärrvärmenätet i Pojo täcker Pojo centrum samt Tallbacka. Försäljningsvolymen i Pojo är ca 6 GWh.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan