Vad består fakturan av?

Första sidan består av grunduppgifter som t.ex. avtalsuppgifter, vilken faktureringsperiod som faktureras, fakturans slutsumma eller förfallodag. Därefter kommer fakturans specifikationsdel. Specifikationsdelen består av två delar. Om du betalar både för elöverföring och energi finns det skilda prisrader för energin och elöverföringen.

  1. Allra högst upp på din elfaktura finns det uppgifter om ditt kundnummer, avtalsnummer och förbrukningsplatsnummer. De uppgifterna behövs om du har ärende till vår kundtjänst eller till vår WERA-tjänst.
  2. Mitten på fakturan kommer det fram om det är frågan om en avläsningsfaktura, som baserar sig på verklig förbrukning eller om det är frågan om en uppskattningsfaktura som baserar sig på uppskattad elförbrukning för perioden. På samma plats syns det om du köper både elöverföring och energi av oss eller endast för elöverföring.

Mitten på fakturan syns även för vilken tidsperiod som faktureras. Tidsperiodens längd beror på hur ofta du faktureras.

  1. Längst nere på fakturan finns fakturans bankgirodel med referensnumret och förfallodatumet. Det är viktigt att du fyller i rätt referensnummer så att vi kan registrera din betalning rätt.
  2. På andra/på de andra sidorna kommer avläsningsuppgifterna fram. Det finns skild specifikation för energi och elöverföringen.

Lägre ner på sidan finns din uppskattade årsförbrukning för kommandet året. Medelpriset uträknas på basis av din årliga uppskattade elförbrukning. Genom att dividera den fakturerade totalsumman med energimängden för samma tidsperiod får du medelpriset på ett år.
Medelpriset bidrar till att man får en uppfattning om grundavgifternas inverkan på elpriset. Följande fakturas uppskattade förfallodag syns på andra sidan.

pdfExempel faktura

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan