Ditt eget energibolag

landning omoss

Ekenäs Energi Ab är ett modernt och effektivt energibolag med verksamhet och tjänster inom energisektorns alla områden. Energiproduktionen grundar sig på lokala, förnybara energikällor. Bolaget arbetar för hela den västnyländska regionens livskraft genom att erbjuda konkurrenskraftiga energipriser och tjänster, samt genom att i mån av möjlighet prioritera bolag med lokal förankring i sina egna upphandlingar. Invånarna i regionen ska känna att bolaget är ”vårt eget energibolag”. – Utdrag ur Ekenäs Energis strategi för 2015-2019

Ekenäs Energi Ab är det lokala energibolaget i västra Nyland. Vi är ett ungt arbetslag på 36 personer och verksamhetens omsättning är ca. 19 miljoner euro. Våra huvudprodukter är förnybar el och fjärrvärme. Vi arbetar för hela den västnyländska regionens livskraft och utvecklar aktivt moderna och effektiva produkter och tjänster för våra kunder. Ekenäs Energi ägs till 100 % av Raseborgs stad.

Verksamheten består av tre helheter:

  1. Elektricitet, 100 % förnybar (elnät, eförsäljning och elproduktion)
  2. Fjärrvärme av lokala biobränslen
  3. Innovationer och nya energitjänster
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan