Elavbrott 12.4.2018

Ett ca. 55minuter långt elavbrott inträffade 12.4.2018 kl. 15.03 och berörde Trollböle och Leksvall. Avbrottet orsakades av ett kabelfel.

Elavbrott 28.2.2018 kl. 8:45

Ett cirka 30 minuter långt elavbrott inträffade 28.2.2018 kl. 8:45 och drabbade en stor del av kunderna på Ekenäs Energis distributionsområde.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan