Kort elavbrott 3.12.2016 kl. 12:56

Ett kort (ca 1 sek.) elavbrott inträffade 3.12.2016 kl. 12:56 och berörde hela Ekenäs Energis distributionsområde.
Avbrottet berodde på ett fel på Carunas 110kV linje Karis – Hangö.
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan