Avbrott i fjärrvärmedistributionen 3.3.2015

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet i Karis utförs tisdagen den 3.3.2015.

Underhållsarbetena förorsakar avbrott i värmeleveranserna på följande områden:

Stenåker, kl. 8:00–12:00

Köpmansgatan, mellan Nabogatan och Högbergsgatan, kl. 8:00–15:00

Ekenäs Energi beklagar eventuella olägenheter som underhållsarbetet medför våra kunder.

Tilläggsuppgifter ges av Fjärrvärmeingenjör Tommy Ahlgren tel. (019) 289 2459

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan