Avbrott i fjärrvärmedistributionen 4.5.2017

Fjärrvärmedistributionen är avstängd på grund av reparationsarbeten i det på kartan märkta området torsdagen den 4.5.2017 mellan klockan 8:00 – ca. 16:00.

avbrott 20170504

Ekenäs Energi Ab beklagar eventuella olägenheter som reparationsarbetet orsakar våra kunder.

Tilläggsuppgifter ges av fjärrvärmeingenjör Tommy Ahlgren,
tel. (019) 289 2459
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan