AVBROTT I FJÄRRVÄRMEDISTRIBUTIONEN

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet utförs tisdagen den 19.5.2015, kl. 08:00 – 16:00.

Underhållsarbetena förorsakar avbrott i värmeleveranserna på följande områden:

 

BÄLJARS, söder om Ekenäsvägen

 

Ekenäs Energi beklagar eventuella olägenheter som underhållsarbetet medför våra kunder.

Tilläggsuppgifter ges av Fjärrvärmeingenjör Tommy Ahlgren tel: 019-289 2459

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan