Underhållsarbete på fjärrvärmenätet i Karis 22.7.2015

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet utförs onsdagen den 22.7.2015, kl. 08:00 - 15:00.

Underhållsarbetena förorsakar avbrott i värmeleveranserna på följande områden:

Köpmansgatan och norr om Västra Omfartsvägen.

Ekenäs Energi beklagar eventuella olägenheter som underhållsarbetet medför våra kunder.

Tilläggsuppgifter ges av Ulf Bäckman tel. (019) 289 2415

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan