Årsberättelse 2018 - Positivt verksamhetsår

Ekenäs Energi hade ett positivt verksamhetsår även 2018.

Bolagets långsiktiga investeringar i elnätet fort-satte enligt plan och övergången från 10 och 30 kilovolt till 20 kilovolt förväntas ske år 2021.
I Karis påbör-jades investeringen i en ny stamlinje för fjärrvärme från Bäljars till Karis centrum, och arbetet fortsätter år 2019 och 2020.
Den nya stamlinjen behövs för att på sikt koncentrera fjärrvärmeproduktionen till industri-området i Bäljars.

Den tjänstebaserade verksamhetens tillväxt fortsatte med en ökad försäljning av bland annat solpaneler, elbilsladdningsutrustning och övriga entreprenadtjänster.
Försäljningen till privata kunder ökade med 46 % under året.

Bolagets omsättning som helhet steg med 2 % från 17,7 miljoner euro till 18,0 miljoner euro. Samtidigt steg också verksamhetens kostnader med 4 %.
Rörelsevinsten uppgick till 12,5 % av omsättningen, vilket var lite lägre än 2018 (14,7 %).
Bolaget betalade under året totalt 2,75 miljoner euro i räntor och amorte-ringar till bolagets ägare Raseborgs stad.

Ekenäs Energi höll bolagstämma den 8.4.2018. Bolagsstämman återvalde styrelsen, dock så att Jan Lind-holm nu är ordinarie medlem istället för Mikael Nylund som avgick i december 2018.

Läs mer: Ekenäs Energis årsberättelse för 2018


Närmare uppgifter ger:
Verkställande direktör Frank Hoverfelt, tfn 019 289 2401, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan