Ekenäs Energi får månadens klimatpris

Finlands Miljöcentral SYKE har beviljat Ekenäs Energi månadens HINKU-pris i april för exemplarisk aktivitet och mångsidiga insatser för att öka användningen av förnybar energi.

 hinku

SYKE motiverar priset med följande saker:

• Ekenäs Energi har under år 2015 har börjat sälja el som i sin helhet har producerats med förnybar energi. Den sålda elen har producerats antingen med vattenkraft, vindkraft eller lokalt träflis.

• Ekenäs Energi använder nästan 100 % förnybara träbränslen i sin värme- och elproduktion. Användningen av bränslen från de lokala skogarna skapar arbetsplatser inom regionen.

• Ekenäs Energi samarbetar aktivt med Areva Solar som tillverkar solpaneler i Salo. Ekenäs Energi säljer och installerar enbart lokalt tillverkade solpaneler, vilket stöder och utvecklar lokal affärsverksamhet. Ett samarbete med en närproducent försnabbar också lösningen av eventuella problem- eller specialsituationer. Ekenäs Energi har dessutom tillsammans med Sun Energia, som gör solenergiskartläggningar, kartlagt de bästa och mest lönsamma objekten för solpaneler i Raseborg. Ekenäs Energis samarbete med Areva Solar och Sun Energia är exempel på fungerande affärsnätverk, vilka Hinku-projektet vill uppmuntra.

• Ekenäs Energi arbetar aktivt för en elektrifiering av trafiken genom att bygga offentliga laddningspunkter för elbilar i Ekenäs och Hangö.


snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan