EKENÄS EKO ENERGI

Finlands naturskyddsförbund (FNF) har beviljat Ekenäs Energi EKO-certifikat för fjärrvärmenätet i Ekenäs.

Även elektriciteten från biokraftverket i Ekenäs har EKO-certifierats!

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan