Ekenäs Energi bolagiseras och står inför chefsbyte

Ekenäs Energi bolagiseras från och med 1.1.2014. Energidirektör Roald von Schoultz lämnar vid årsskiftet Ekenäs Energi på egen begäran. Efter tio år vid rodret för Ekenäs Energi anser han att det är dags för nya utmaningar.─ När jag inledde arbetet i december 2003 var Ekenäs Energi ett litet och välskött energiverk med tyngdpunkten på
elnätsverksamhet och elförsäljning. Under de här tio åren har Ekenäs Energi gjort investeringar för närmare 40 miljoner euro, främst i
fjärrvärmeutbyggnad i Ekenäsområdet och från och med 2009 även i Pojo- och Karisområdet.  I dag är fjärrvärmeverksamheten den största enheten inom Ekenäs Energi, konstaterar han.

Målsättningen för verksamheten sedan staden Raseborg bildades år 2009 har enligt von Schoultz varit att bedriva fjärrvärmeverksamhet i alla tre kommuncentra, vilket har uppnåtts.
─ Dessutom har energiverket investerat i ett biokraftverk i Björknäs i Ekenäsområdet som producerar både el- och fjärrvärme, i biovärmeanläggningar både i Pojo- och Karisområdet, där alla tre anläggningarna använder skogsflis som bränsle.

Lönsam verksamhet
För att trygga elförsörjningen har Raseborgs stad köpt produktionsandelar i torv- och vindkraftsproduktion. Enligt von Schoultz har energiverksamheten varit lönsam under alla år. Under den senaste tioårsperioden har energiverkets omsättning stigit från cirka 8 miljoner euro/år till 20 miljoner euro.

Bolaget lotsas vidare
─ Bolagiseringen av Ekenäs Energi blev aktuell redan år 2005 men då var tiden inte mogen. Nu när Ekenäs Energi blir ett aktiebolag från och med 1.1.2014, upplever jag att många av de viktigaste målen för energiverket har uppfyllts och nu är det dags att låta någon annan ta över. Beslutet innebär att jag också lämnar Karis Fjärrvärme Ab.


Närmare information ges av:

Energidirektör Roald von Schoultz, tfn 019-289 2401, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan