Ekenäs Energi sänker fjärrvärmepriserna

Ekenäs Energi sänker fjärrvärmens energipriser från och med den 1 januari 2016. Prissänkningen är 1 % i Ekenäs och 2,5 % i Karis och Pojo. Orsaken till prissänkningen är högre effektivitet, lägre bränslepriser för skogsflis och nya kunder.

Förutom ett flertal mindre kunder har två stora värmekunder anslutit sig till fjärrvärmenätet under hösten, nämligen Fiskars och Mirka. De två storkunderna ökar försäljningen i Karis med ca 7,5 %, vilket medför att priserna i Karis och Pojo kan sänkas mera än i Ekenäs.

– Vi är glada över att vi årligen får flera nya kunder. Det visar att våra fjärrvärmepriser ligger på en bra nivå och att kunderna uppskattar den bekvämlighet och enkelhet som fjärrvärmen erbjuder, säger VD Frank Hoverfelt.

Fjärrvärmenätet i Ekenäs är redan nästan fullt utbyggt medan det i Karis och Pojo fortfarande finns möjligheter för tillväxt. I Ekenäs centrum är fjärrvärmens marknadsandel över 90 %.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan