Elavbrott på grund av tekniskt fel 20.9.2015 kl. 00:01 – 01:14

Avbrottet berörde Ekenäs Energis distributionsområde på västra sidan av Pojoviken och berodde på ett tekniskt fel på en 10 kV brytare i Västerby elstation.

Eltillförseln är nu tillfälligt kopplat en alternativ rutt. Ett kort elavbrott kommer att drabba samma område när brytaren är servad och skall kopplas tillbaka till normalläge. Närmare information om detta kommer på vår hemsida och i lokalpressen senare.

Tilläggsinformation om elavbrottet ger:
Elnätschef Andreas Talling, tel. 019 289 2441

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan