Energidirektören tjänstledig

Energidirektör Roald von Schoultz är tjänstledig 13.9–31.12 2013. Frank Hoverfelt fungerar som tf. energidirektör under samma period.


Roald von Schoultz kommer under sin tjänstledighet att arbeta inom Raseborgs stads koncernförvaltning som projektchef med bl.a.
bolagiseringen av Ekenäs Energi och med frågor som gäller stadens fastigheter. Ekenäs Energi kommer att övergå från affärsverk till
aktiebolag 1.1.2014 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan