Ekenäs Energis kunder nöjdast i nationell undersökning

EPSI Rating Finlands färska undersökning visar att Ekenäs Energi har de nöjdaste kunderna bland elförsäljningsbolagen. Medaljer EPSI Finland Elhandel 2018
Undersökningen mäter företagets image, kundernas förväntningar, produkt- och tjänstekvalité samt valuta för pengarna och Ekenäs Energi klarade sig utmärkt i alla kategorier. Ekenäs Energi deltog i undersökningen för första gången i år och uppnådde ett resultat på 82,7 av maximalt 100 indexpoäng. 75 indexpoäng anses vara ett utmärkt resultat enligt EPSI Rating.

Undersökningen visar också att prisnivån fortfarande är den viktigaste faktorn vid val av elbolag. Samtidigt blir miljöfrågorna allt viktigare. Upp till två tredjedelar av kunderna vill att det egna elbolaget minimerar sin miljöpåverkan, deltar i projekt som stöder en hållbar utveckling samt erbjuder produkter och tjänster som följer etiska och hållbara tillvägagångssätt.

– Undersökningen gav ett synnerligen positivt resultat och vi är ödmjukt tacksamma för den tilltro och lojalitet som våra kunder visade oss. Samtidigt har vi många saker som vi behöver jobba med. Syftet med undersökningen var att hitta de områden där vi kan bli bättre, konstaterar Frank Hoverfelt, VD för Ekenäs Energi Ab.

Från EPSI Ratings undersökning framgår att Ekenäs Energis främsta styrkor är bland annat en lätt nåbarhet och en exceptionellt bra kundbetjäning. Kunderna upplever att Ekenäs Energi tar hand om sina kunder, hjälper till och uppfyller de förväntningar som kunderna har. Mest förbättringspotential finns i att utöka produktutbudet och utveckla en mera proaktiv kundbetjäning.

Ett sammandrag över undersökningen finns att läsa på EPSI Rating Finlands hemsida.
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan