Fjärrvärme är närvärme

Fjärrvärmen kommer nära ifrån. Den skapas med inhemska krafter, och den värmer hem, skolor och kontor.

Den är säker och den skapar arbetsplatser. Den sparar på naturen, eftersom den produceras med förnybara energikällor. Fjärrvärme är från oss till oss.


Läs mera: http://www.lampoalahelta.fi/

 

lahilampo swe

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan