Fortsatt förbättrad lönsamhet för Ekenäs Energi år 2015

Ekenäs Energis lönsamhet har genom en effektiveringsprocess förbättrats märkbart under de två första åren som aktiebolag.

Rörelseresultatet år 2015 uppgick till 2,65 miljoner euro och var 576 000 euro, eller 28 % bättre än 2014. Jämfört med 2013 har lönsamheten förbättrats med 1,65 miljoner euro.

 

Det förbättrade resultatet kommer ur lägre kostnader för material, tjänster och personal. Samtidigt som resultatet har förbättrats har bolaget lyckats sänka såväl el- som fjärrvärmepriserna, vilket har orsakat att omsättningen som helhet har varit oförändrad under de två senaste åren. Tjänsteförsäljningens omsättning har däremot ökat med 31 % sedan 2013.

– Generellt visar elbolagen försämrade resultatsiffror men Ekenäs Energi går mot strömmen och har lyckats förvandla de sjunkande energipriserna till en konkurrensfördel. Styrelsen är mycket nöjd över resultatutvecklingen, konstaterar Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi Ab.

Kostnadseffektivitet inom alla enheter

Ekenäs Energis alla resultatenheter har visat en förbättrad lönsamhet genom olika effektiveringsåtgärder. Tjänsteinköpen har minskats genom att använda egen personal i större utsträckning, lyckade upphandlingar och förbättrad verkningsgrad har minskat inköpen och egna personalinsatser i investeringsprojekt har minskat personalkostnaderna i resultaträkningen.

– Efter bolagiseringen vid årsskiftet 2013-2014 förväntades Ekenäs Energi visa förlust de första åren. Men hela personalen har bidragit till att effektivera verksamheten varför vi nu kan visa ett klart positivt resultat och förbättrad lönsamhet för andra året i rad, säger Frank Hoverfelt, VD vid Ekenäs Energi.

Aktiv satsning i ny verksamhet

Förutom effektivering har Ekenäs Energi infört nya tjänster och produkter i sitt sortiment. De nya produkterna finns under produktgruppen ”Innovativt” och representerar moderna energilösningar. Under 2015 har bolaget lanserat tjänster för laddning av elbilar, installerat egna solpaneler för elproduktion, ökat försäljningen av LED-belysning och börjat erbjuda fiberkabelinstallationer. Tjänste- och entreprenadförsäljningen visar en stadig tillväxt, och utvecklingen av nya tjänster och produkter fortsätter med ökad styrka under 2016.

Årsberättelse 2015

Läs vår färska årsberättelse för 2015 här.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan