Halvårsrapport: Fortsatt kostnadsminskning, men varm vinter gav sänkt rörelseresultat

Den gångna vintern var den varmaste sedan 2008. Det orsakade att Ekenäs Energis försäljningsvolymer för el och värme minskade under årets första hälft med ca 4 % jämfört med motsvarande tid 2014. Sänkta försäljningspriser för såväl fjärrvärme som el bidrog ytterligare till att omsättningen sjönk med nästan 7 % från 2014. Samtidigt har bolagets kostnader anpassats till förändringen och kostnaderna sjönk med över 7 % jämfört med 2014.

– Den exceptionellt varma vintern orsakade att våra försäljningsvolymer blev mindre trots nya kunder. Samtidigt är vi nöjda över att våra fasta kostnader har fortsatt minska, säger VD Frank Hoverfelt.

Rörelseresultatet per 30.6.2015 innan avskrivningar uppgick till 3,1 miljoner euro vilket är en försämring på 164 000 euro jämfört med fjolåret. Jämfört med 2013 visar rörelseresultatet en förbättring på 364 000 euro. Försämringen mot 2014 förklaras av den varma vintern.

Trots att avskrivningar och finansiella poster på årsnivå uppgår till 5,4 miljoner euro uppskattas bolaget göra ett nollresultat på sista raden för hela året.

– Intäktsminskningen under ett år som detta visar betydelsen av bolagets effektiveringsarbete och av att de fasta kostnadernas utveckling är under ständig uppsikt, säger styrelseordförande Ann Storsjö.

Ekenäs Energi arbetar nu med modernisering och lansering av nya produkter och tjänster, exempelvis inom industritjänster och solpaneler. Den breddade produkt- och tjänsteförsäljningen syns i resultatet först efter en längre tid.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan