Högre energiavgift på elöverföringen från och med 1.2.2016

Ekenäs Energis energiavgift på elöverföringen höjs med 5 % från och med den 1.2.2016. Grundavgifterna hålls oförändrade.

Kostnadsinverkan är ca 19 €/år för ett egnahemshus med en årsförbrukning på 10 000 kWh. För en lägenhet med en årsförbrukning på 4000 kWh stiger årskostnaden ca 8 €. Prisförhöjningen beror i helhet på att Caruna höjt avgifterna på 110kV regionnätet med ca 17 %. Kunderna har fått information om prisändringen per post i slutet av december.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan