Lägre elpris på tillsvidare elavtal från och med 1.2.2016

Ekenäs Energi sänker elförsäljningspriset på el-avtal som är i kraft tillsvidare med 8 % från och med den 1.2.2016. Grundavgiften hålls oförändrad.

Prissänkningen medför att årskostnaden sjunker ca 47 € för ett egnahemshus med en års-förbrukning på 10 000 kWh. För en lägenhet med en årsförbrukning på 4 000 kWh sjunker årskostnaderna ca 19 €. Prissänkningen beror på lägre marknadspriser på den nordiska elbörsen. Kunderna har fått information om prisändringen per post i slutet av december.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan