Nu är den förmånliga elen dessutom 100 % förnybar

Ekenäs Energi har förnyat sin elförsäljning under 2015 så att all den el som bolaget säljer numera är förnybar. I praktiken härstammar den största delen av den sålda elen från nordiska vattenkraftverk, vilka producerar el till ett förmånligt pris.

En betydande andel av bolagets el kommer också från det egna biokraftverket i Ekenäs som producerar certifierad EKO-el eller från finska vindkraftverk där Ekenäs Energi äger andelar.

– Efterfrågan på förnybar el ökar hela tiden och den nordiska vattenkraften är förmånlig. Därför valde vi att övergå till 100 % förnybar el. Ifjol ökade också vår försäljning av EKO-el med 50 % och vi ser att samma trend fortsätter, säger VD Frank Hoverfelt.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan