Ny kraftlinje ger Ekenäs ännu säkrare eldistribution

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

– Det här projektet började egentligen redan år 2014 när vi gjorde vår långsiktiga investeringsplan för elnätet. Kraftlinjen är en del av den långsiktiga investeringsplanen där målsättningen är att förnya elnätet till ett av landets mest effektiva elnät och övergå till distributionsspänningen 20 kV. Vi är också stolta över att vi kan finansiera projektet med självfinansiering, tack vare flera ekonomiskt goda år, berättar Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi.

Projektet kostar ca 500 000 euro. Byggarbetena utförs av en utomstående entreprenör och under byggtiden kommer kraftlinjen som normalt matar Ekenäs med elektricitet att vara ur bruk.

– Eldistributionen till Ekenäs kommer att fungera normalt under hela byggtiden med hjälp av våra reservmatningar, men det finns en förhöjd risk för oplanerade elavbrott. Vi ber därför våra kunder att förbereda sig lite extra för eventuella elavbrott, fastän allting högst sannolikt kommer att gå bra, berättar Andreas Talling, elnätschef vid Ekenäs Energi.

Hela distributionsnätet kommer också att utsättas för några planerade elavbrott. De första planerade elavbrotten sker natten mellan den 3:e och 4:e april samt natten mellan den 4:e och 5:e april. Avbrotten är i regel korta, från några minuter till maximalt några timmar.

– Vi är glada över att vi lämpligt till det här projektet har tagit i bruk vårt nya system för att meddela våra elnätskunder om elavbrott. Vi kommer att informera noggrannare om våra planerade elavbrott med textmeddelanden till de kunder som har beställt informationstjänsten. Tjänsten kan beställas via vår WERA e-portal som hittas på vår hemsida och den är gratis för alla våra kunder, berättar Frank Hoverfelt, VD vid Ekenäs Energi.

Parallellt med kraftlinjeprojektet fortsätter Ekenäs Energi förnya elnätet också på andra håll i Ekenäs. Grävarbeten kommer att ske bland annat i Ekenäs centrum.

Närmare uppgifter ger:
Verkställande direktör Frank Hoverfelt, tfn 019 289 2401, frank.hoverfelt(at)ekenasenergi.fi
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan