Nytt pris på fjärrvärme från och med 1 januari 2014

Energiavgiften för fjärrvärme i Ekenäs stiger med ca 3 % från och med den 1.1.2014. Grundavgiften hålls oförändrad. Priserna i Pojo och Karis hålls oförändrade.

Den nya energiavgiften från och med 1.1.2014 är:
50,35 €/MWh, moms 0 % ( 62,43 €/MWh inkl. moms 24 % )

Prishöjningen beror främst på förhöjda priser på skogsbränsle.

Med fjärrvärmehälsningar

Ekenäs Energi
Fjärrvärme

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan