Raseborgs stad och Hangö stad fortsätter köpa el av Ekenäs Energi

Raseborgs stad och Hangö stad har konkurrensutsatt sina elinköp för 2016 och 2017. Ekenäs Energi, som har sålt el till Raseborg och Hangö även tidigare, lämnade in den förmånligaste offerten.

– Det känns bra att vinna en stor affär eftersom det visar att våra försäljningspriser är förmånliga. Dessutom får vi en bekräftelse på att våra inköpskanaler och vår marknadskännedom är utmärkta, berättar Mikaela Holmström som ansvarar för elförsäljningen vid Ekenäs Energi.

Raseborgs och Hangös gemensamma elförbrukning är ca 27 000 MWh per år och elförbrukningens årliga värde är ca 900 000 euro. Marknadspriserna på el har sjunkit under flera år vilket medför att Raseborg och Hangö nu gemensamt sparar ca 250 000 euro per år jämfört med tidigare år.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan