Raseborgs stad utreder utökat samarbete eller bolagsfusion

På initiativ av stadsdirektör Ragnar Lundqvist kommer staden att göra en utredning om möjlighet till utökat samarbete eller en möjlig fusionering av affärsverket Raseborgs Vatten med aktiebolaget Ekenäs Energi Ab.

Avsikten med utredningen är att utreda huruvida ett ökat samarbete eller också bildande av ett gemensamt aktiebolag kunde medföra förbättrade synergier och fördelar angående

• ekonomin för respektive aktiebolag/affärsverk samt deras investeringar
• personalens uppgifter
• utrustningen
• fastigheterna
• jourverksamheten
• köptjänster
• bättre betjäning för invånarna från en punkt gällande vatten och energi

Utredningen klar inom sex månader
Avsikten är att ha en utomstående, neutral part som utför utredningen. Tidsramen är cirka 6 månader från och med att utredaren utses. Därefter förs utredningen till stadstyrelsen och stadsfullmäktige för ett principiellt beslut, säger stadsdirektören.

Ett eventuellt beslut om en fusionering föranleder en mera detaljerad genomgång såväl ekonomiskt som juridiskt, vilket tar längre tid i anspråk. Ett utökat samarbete kan beslutas operativt eller med beslut av bolagets styrelse och affärsverkets direktion och kan påbörjas omedelbart efter utredningen.

Ekenäs Energi Ab har 34 anställda och Raseborgs Vatten 21 anställda, inalles en personalvolym på 55. Stadsdirektören har tidigare i dag informerat personalen om den kommande utredningen.

Tilläggsuppgifter ger:
stadsdirektör Ragnar Lundqvist, Raseborgs stad, tfn 019 289 2001 direktör, Tom Törnroos, Raseborgs Vatten, tfn 019 289 2302 verkställande direktör Frank Hoverfelt, Ekenäs Energi, tfn 019 289 2401
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan