Planerade elavbrott 5 & 6.10.2017

Två planerade elavbrott kommer att beröra hela Ekenäs Energis distributionsområde, natten mellan den 4 och 5 oktober samt natten mellan den 5 och 6 oktober.

Läs mer

Ny kraftlinje ger Ekenäs ännu säkrare eldistribution

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

Läs mer

Vi har förnyat vår Online-tjänst Wera

Via den nya Online-tjänsten kan du följa upp din egen energiförbrukning, dina avtal och dina fakturor. Du kan också göra nya elavtal med oss eller anmäla om du flyttar till en annan bostad.

Läs mer

Ny förordning skyddar elkunder från vilseledande telefonförsäljning

En ny förordning som skyddar elkunder från vilseledande försäljning av elavtal per telefon har trätt i kraft måndagen den 3.10.2016. En kund som upplever att hen inte har slutit ett elavtal med en ny leverantör kan nu kräva att avtalet återgår till den tidigare elförsäljaren.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan