Vi har förnyat vår Online-tjänst Wera

Via den nya Online-tjänsten kan du följa upp din egen energiförbrukning, dina avtal och dina fakturor. Du kan också göra nya elavtal med oss eller anmäla om du flyttar till en annan bostad.

Läs mer

Ny förordning skyddar elkunder från vilseledande telefonförsäljning

En ny förordning som skyddar elkunder från vilseledande försäljning av elavtal per telefon har trätt i kraft måndagen den 3.10.2016. En kund som upplever att hen inte har slutit ett elavtal med en ny leverantör kan nu kräva att avtalet återgår till den tidigare elförsäljaren.

Läs mer

Cinias fiberkabel från Hangö till Rostock

En lokal västnyländsk investerargrupp och Cinia undertecknade fredagen den 17.6.2016 ett intentionsavtal som siktar på att bygga en kabelförgrening från Hangö till Cinias C-Lion1-havsfiberkabel.

Läs mer

Ekenäs Energi får månadens klimatpris

Finlands Miljöcentral SYKE har beviljat Ekenäs Energi månadens HINKU-pris i april för exemplarisk aktivitet och mångsidiga insatser för att öka användningen av förnybar energi.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan