Cinias fiberkabel från Hangö till Rostock

En lokal västnyländsk investerargrupp och Cinia undertecknade fredagen den 17.6.2016 ett intentionsavtal som siktar på att bygga en kabelförgrening från Hangö till Cinias C-Lion1-havsfiberkabel.

Läs mer

Ekenäs Energi får månadens klimatpris

Finlands Miljöcentral SYKE har beviljat Ekenäs Energi månadens HINKU-pris i april för exemplarisk aktivitet och mångsidiga insatser för att öka användningen av förnybar energi.

Läs mer

Ekenäs Energi och Areva Solar inleder samarbete

Ekenäs Energi och Areva Solar har undertecknat ett samarbetsavtal. Ekenäs Energi börjar sälja Arevas solpaneler med ensamrätt i Västra Nyland. Solpanelerna tillverkas i Salo, i den första finländska fabriken som tillverkar solpaneler.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan