Ekenäs Energi sänker fjärrvärmepriserna

Ekenäs Energi sänker fjärrvärmens energipriser från och med den 1 januari 2016. Prissänkningen är 1 % i Ekenäs och 2,5 % i Karis och Pojo. Orsaken till prissänkningen är högre effektivitet, lägre bränslepriser för skogsflis och nya kunder.

Läs mer

Fjärrvärme är närvärme

Fjärrvärmen kommer nära ifrån. Den skapas med inhemska krafter, och den värmer hem, skolor och kontor.

Läs mer

Nu är den förmånliga elen dessutom 100 % förnybar

Ekenäs Energi har förnyat sin elförsäljning under 2015 så att all den el som bolaget säljer numera är förnybar. I praktiken härstammar den största delen av den sålda elen från nordiska vattenkraftverk, vilka producerar el till ett förmånligt pris.

Läs mer

Solenergi-kväll

Ekenäs Energi deltar i Solenergi-kvällen som arrangeras i auditoriet i fd. sjukvårdsskolan i Ekenäs, Raseborgsvägen 5, den 30.9.2015 kl 17:30 - 20:15.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan