Solenergi-kväll

Ekenäs Energi deltar i Solenergi-kvällen som arrangeras i Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62 A, 10320 Karis, den 16.9.2015 kl 17:45 - 20:15.

Läs mer

Halvårsrapport: Fortsatt kostnadsminskning, men varm vinter gav sänkt rörelseresultat

Den gångna vintern var den varmaste sedan 2008. Det orsakade att Ekenäs Energis försäljningsvolymer för el och värme minskade under årets första hälft med ca 4 % jämfört med motsvarande tid 2014. Sänkta försäljningspriser för såväl fjärrvärme som el bidrog ytterligare till att omsättningen sjönk med nästan 7 % från 2014. Samtidigt har bolagets kostnader anpassats till förändringen och kostnaderna sjönk med över 7 % jämfört med 2014.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan