2014 var ett mycket gott år för Ekenäs Energi

Ekenäs Energis första år som aktiebolag var mycket gott. Fastän året var varmt förbättrades rörelseresultatet med 543 000 euro och uppgick till 2,1 miljoner euro. När man dessutom beaktar de ökade avskrivningarna som hänför sig till bolagiseringen är resultatförbättringen 1,05 miljoner euro. Resultatet visar att de förändringar som gjordes i samband med bolagiseringen var lyckade.

Läs mer

Marknadens modernaste kundhanteringssystem till Ekenäs Energi

It-företaget inPulse Works Oy från Mellersta Finland och Ekenäs Energi Ab har avtalat om ett betydande köp och samarbete. Med detta avtal levererar inPulse Works åt Ekenäs Energi marknadens mest moderna kundhanterings- och faktureringssystem. Genom detta samarbete utökar inPulse Works sin egenutvecklade inWorks-produktfamilj från fjärrvärme- och vattenservice till att omfatta även elbranschen. Det nya kundhanteringsprogrammet byggs enligt energimarknadens nutida krav och det tar också i beaktande kommande förändringar i elmarknadslagen. Lösningen är modern och den möjliggör nya verksamhetsmodeller.

Läs mer

Laddningsstationerna för elbilar kräver registrering och blir avgiftsbelagda

Förmånligare än bensinstationen

Laddningsstationerna för elbilar kräver registrering och blir avgiftsbelagda

Ekenäs Energis tre laddningsstationer för elbilar i centrum av Ekenäs blir avgiftsbelagda från och med den 20.3.2015. Kostnaden för laddningen motsvarar ett bensinpris på 1,2 €/liter för snabbladdningsstationen vid järnvägsstationen och 1,0 €/liter för laddning vid de medelsnabba stationerna vid Lidl och Stationsvägen. Den aktuella prislistan finns på våra hemsidor.

Läs mer

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan