Historia

Planeringen av ett eget elverk i Ekenäs började år 1907 och den 6 november 1909 inleddes officiellt produktionen av el vid Ekenäs stads elektricitetsverk. Likström producerades med ett dieselaggregat vid Elverksbyggnaden på Parkgatan, som numera kallas för Museigatan.

För kraftproduktionen införskaffades 1909 en 60 hk dieselmotor som var direkt kopplad till en generator. Under normala förhållanden avgav generatorn 2x155 ampere vid 2x130 volts spänning. Instrumenttavlan till denna var uppställd i maskinrummets omedelbara närhet i centralen. Två år senare, år 1911, behövdes en generator till.

Från instrumenttavlan utgick 5 par motorledningar med kapacitet att föra ström om 80 ampere i varje ledning. Motorledningarna förde ström till fem tryckpunkter i stadens olika delar.

Till en början producerades el endast dagtid, till exempel klädesfabriken var en av kunderna. Stadens sex gatlyktor fick el från ackumulatorer som laddades upp under dagen, detta räckte för kvällsbelysning.

Vid årsskiftet 1927-28 blev förbindelsen till Karis klar och man började använda växelström. I samband med detta togs de egna maskinenheterna ur drift. År 1929 kunde man ha gatubelysningen tänd hela natten. Före andra världskriget användes elektriciteten främst för belysning och som drivkraft till industrimaskiner, men efter kriget ökade hushållens elförbrukning i och med att olika hushållsmaskiner togs i bruk.

Från början av år 1994 blev Ekenäs stads elverk ett kommunalt affärsverk som idag heter Ekenäs Energi.

På grund av försäljning av elverksfastigheten vid Parkgatan 6 hösten 2003 flyttade Ekenäs Energi den 25 augusti samma år till utrymmen på andra våningen vid Kungsgatan 14.

Sedan den 1 januari 2009 fungerar Ekenäs Energi som ett kommunalt affärsverk i den nya staden Raseborg enligt beslut 15.12.2008 av Raseborgs stadsfullmäktige.

I Karis började fjärrvärmeverksamheten i slutet av 1970-talet. I Ekenäs startade motsvarande verksamhet 1992 med Nylands Brigad som första kund. Ekenäs Energi tog över en del av fjärrvärmeverksamheten i Karis år 2009 och i maj år 2010 slog Fortum och Ekenäs Energi samman sina fjärrvärmenät och grundade Karis Fjärrvärme Ab. Raseborgs stad köpte Fortums andel av Karis Fjärrvärme Ab år 2011.

Den 1.1.2014 började aktiebolaget Ekenäs Energi Ab sin verksamhet, då Karis Fjärrvärme Ab och det kommunala affärsverket Ekenäs Energi förenades till ett aktiebolag. Raseborgs stad äger Ekenäs Energi Ab till 100 %.

Ekenäs Energis 100-års historik kan beställas från vår kundtjänst!

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan