Ledning

Styrelsen för Ekenäs Energi Ab

Björn Siggberg, ordförande
Patrik Gustafsson
Marianne Isaksson-Heimberg
Ulla Lindström-Dahl
Jorma Saaristo
Jan Lindholm

Suppleanter:
Roy Hellén

Verkställande Direktör

Frank Hoverfelt

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan