Miljö

En ren och livskraftig miljö är en central målsättning i all vår verksamhet.

100 % förnybar elektricitet

All den elektricitet som Ekenäs Energi säljer är förnybar energi. Den största delen är nordisk vattenkraft men en betydande del är även finsk vindkraft eller lokalt producerad EKO-el.

Egen EKO-el

Elproduktionen i Ekenäs har tilldelats EKO-energicertifikat av Finlands naturskyddsförbund. EKO-elen kan köpas enbart av oss. Genom att köpa EKO-el reserverar du en del av den kapacitet som kraftverket i Ekenäs producerar. På så sätt kan du stöda en lokal och miljövänlig produktionsform!

Långsiktigt arbete

Ekenäs Energi har investerat kraftigt i miljövänlig energiproduktion sedan början av 2000-talet och är en föregångare i arbetet för hållbar utveckling. Idag producerar vi nästan all vår fjärrvärme med förnybart skogsflis och de utsläppsmätningar som gjorts vid våra anläggningar uppvisar låga utsläpp av såväl partiklar som NOx och SOx. Energiproduktionen i Ekenäs har tilldelats EKO-energicertifikat och vi har varit med i energieffektivitetsavtalet sedan år 2000 (http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/sv/).

Ekenäs Energis miljöarbete tar sig uttryck i följande centrala teman:

  • Vi erbjuder och utvecklar tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Vi arbetar för att minimera eventuella skadliga miljöeffekter i alla våra arbetsskeden
  • Vi strävar till att anlita leverantörer och underentreprenörer som tar ansvar för sin miljöpåverkan
  • Vi strävar till att avveckla produkter och bränslen som ger negativa miljöeffekter
  • Vi vill verka som en förebild för andra företag och organisationer i hela Västra Nyland

Våra koldioxidutsläpp från vår egen energiproduktion i Raseborg

Utsläpp av koldioxid i den egna produktionen20192018201720162015201420132012
Fjärrvärme, Ekenäs g CO2/kWh 1,8 0,3 0,8 1,4 0,5 0,3 0,4 2,0
Fjärrvärme, Karis g CO2/kWh 15,9 16,9 14,3 20,7 10,0 11,6 8,8 135,7
Fjärrvärme, Pojo g CO2/kWh 11,7 7,2 9,4 8,2 2,1 16,9 3,6 92,1
Elproduktion, Ekenäs g CO2/kWh 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produktion, totalt g CO2/kWh 5,5 5,1 5,1 6,9 3,0 4,1    

Andelen biobränslen i vår egen energiproduktion i Raseborg

Andel biobränslen i produktionen20192018201720162015201420132012
Fjärrvärme, Ekenäs % 99,6 99,9 99,8 99,6 99,9 99,9 99,9 99,5
Fjärrvärme, Karis % 95,3 94,1 95,4 92,9 96,2 95,7 95,9 84,4
Fjärrvärme, Pojo % 97,5 98,0 97,8 97,8 99,0 95,7 99,0 78,0
Elproduktion, Ekenäs % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Produktion, totalt % 98,3 98,3 98,5 97,7 99,0 98,6    
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan