Privatkunder

  Prisuppgifter

  Då du kontakta oss kommer vi först att gör vi en konsultering per telefon, där vi uppskattar ditt behov och förutsättningar. Därefter får du en preliminär offert. Då du sedan beställer ett hemkonsulteringsbesök kan våra professionella montörer göra en noggrann beräkning av ditt behov. Därefter får kunden en slutgiltig offert. Hemkonsulteringsbesöket är gratis om man gör en solpanelsbeställning inom tre månader. Hembesöket kostar från 120 euro om man inte gör en solpanelsbeställning av oss.

  Vi dimensionerar och räknar alltid offertpris enligt kundens behov.

  Prisexempel: Solpaket storlek och pris

  Anläggningens storlek (kWp) m²AnläggningenInstalleringTotalt*
  1-fas 6 st paneler, 1,59 kWp 10 m² 2 821 € 1 190 € 4 011 €
  1-fas 8 st paneler, 2,12 kWp 13 m² 3 906 € 1 389 € 5 295 €
  3-fas 12 st paneler, 3,18 kWp 19,2 m² 4 560 € 1 786 € 6 346 €
  3-fas 20 st paneler, 5,3 kWp 32 m² 7 274 € 2 778 € 10 052 €

  *Alla priser är uppskattade priser och inkl moms.


  privat egnahemshus
  Schema över solenergisystem installerat i egnahemshus
  1. Solpaneler
  2. Kopplingsdosa
  3. Inverter
  4. Generatorbrytare (frånskiljare)
  5. Husets gruppcentral
  6. Husets huvudcentral
  privat stuga
  Schema över solenergisystem installerat i fritidshus
  1. Solpaneler
  2. Styrenhet
  3. Huvudsäkring
  4. Batterier
  5. Gruppcentral
  6. Expanderings kärl
  7. Brunns pump
  8. Gasflaskor
  9. Gasvärmare
  privat
  privat
  privat
  privat
  privat